• VAVA s.r.o. - Slovensko
  • Orbis Consultants – Veľká Británia
  • Avidd – Veľká Británia
  • Railtech Francúzsko
  • Stemann s.r.o. – Slovensko
  • Catalyst Group a.s. – Slovensko
  • K+K a.s. – Slovensko
  • RVS Partnership – Veľká Británia
  • Chirasys a.s. – Slovensko
  • ALSTOM Hydro Austria GmbH - Rakúsko
  • Kovo-Galant s.r.o. - Slovensko