Advanz zastupuje slovenské ako aj europske spoločnosti a poskytuje

  • všetky typy kancelárckeho nabytku
  • HW a SW
  • komodity
  • Dopravné zariadenia (preprava – transport)