Advanz is able to provide additional support to business such as

  • preklady – angličtina, nemčina, ruština, maďarčina
  • vedenie účtovníctva
  • získavanie úverov
  • logistické zabezpečenie
  • vymáhanie pohľadávok