Advanz - komplexný záber poradenstva v oblasti financovania a plánovania.

Špecializujeme sa na :
  • zabezpečenie financovania
  • kontakt a komunikácia s mienkotvorným prostredím
  • zriadenie spoločnosti
  • komplexné vedenie účtovníctva
  • firemné plánovanie
  • vypracovanie žiadostí na čerpanie európskych a slovenských grantov
  • financovanie exportu cez Exim banku