• inovatívny
  • flexibilný
  • rýchle sa rozvíjajúci
  • široké kontakty
  • výnimočné skúsenosti