Advanz Advanz je iný, odlišný,
pretože ho vedú skúsení manažéri